dinsdag 8 mei 2012

Paprika's en pesticiden

Te veel gif op Turkse groenten en fruit

Op groenten en fruit uit Turkije zit te veel landbouwgif. Dat blijkt uit recente cijfers van het Europees Voedsel Alarmsysteem. Turkije ontving in 2011 -  na China - de meeste meldingen. ,,In eigen land is het probleem nog groter.’’

Woedend reageerde de Turkse landbouwminister Mehdi Eker op een recent onderzoek van Greenpeace Duitsland naar fruit en groenten in de Duitse supermarkten. Maar liefst 24 verschillende chemicaliën werden op een tros druiven uit Turkije aangetroffen en ook de paprika’s scoorden slecht. ,,Ze willen ons land zwart maken’’, stelde de minister gepikeerd. Maar een paar dagen later werd hij in verlegenheid gebracht toen de makers van het tv programma Bugun tien verschillende soorten fruit en groentes uit de Turkse supermarkt naar het laboratorium bracht. Van de tien bevatten maar liefst zeven te veel en verboden landbouwgif.

Kortom: Turkije - dat jaarlijks 43 miljoen ton fruit en groenten produceert -  zit met een probleem. Dat blijkt ook uit de recente cijfers van het voedsel-alarmsysteem van de Europese Unie, RASFF. De afgelopen vier jaar was Turkije - na China - het land met de meeste meldingen. In 2011 een record aantal van 318, in 2010 waren dat er 255.  Een groot aantal meldingen betreft de Turkse paprika’s, waarop te veel dan wel verboden pesticidenresten werden gevonden. En ook het gedroogd fruit en noten uit Turkije, waarin mycotoxinen werden aangetroffen, een giftige stof veroorzaakt door schimmels, scoorden hoog. Als gevolg van het hoge aantal meldingen worden paprika's en tomaten uit Turkije extra gecontroleerd.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is eveneens alert op producten uit Turkije, bevestigt een woordvoerster. Met name noten en gedroogd fruit worden extra gecontroleerd. In totaal gaat jaarlijks zo’n 700 miljoen kilo groenten en fruit van Turkije naar Europa toe. Nederland is met 27 miljoen kilo groenten en 8 miljoen kilo fruit een relatief kleine importeur.

Volgens de Turkse Kamer van Landbouwingenieurs is er sprake van een groot probleem, dat het imago van Turkije en producenten schaadt.  Ondanks het lage pesticidengebruik in Turkije - 0,8 kilo per hectare, ter vergelijking in Nederland is dat 13,8 kilo per hectare - zit er te veel landbouwgif op fruit en groenten. Volgens de ingenieurs schort het aan kennis bij de Turkse boeren - pesticiden worden verkeerd gebruikt, bij de verkeerde producten, op een verkeerd tijdstip en moeten de overheid en de branche zelf veel meer investeren in voorlichting. Ook de handelaars zouden striktere afspraken met de boeren moeten maken over het gebruik van landbouwgif.

Volgens voorzitter Turhan Tuncer neemt de overheid de problemen wel serieus. De afgelopen jaren zijn veel pesticiden - naar Europees voorbeeld - verboden en is de wetgeving aangescherpt. ,,Maar de controle en handhaving laat te wensen over.’’


Hij wijst er op dat het probleem op de nationale markt nog veel groter is.  ,,De exportproducten worden ten minste gecontroleerd, maar in eigen land is er haast geen controle. We moeten voor de veiligheid van de consument dezelfde hoge eisen stellen als Europa doet.’’ Hij vindt dat overheid, agrariërs, handelaren en voedingsindustrie de handen in een moeten slaan om de voedselveiligheid te garanderen.

Volgens Tarik Nejat Dinc van Greenpeace Turkije eisen consumenten ook steeds meer informatie over hun voedsel. ,,Terecht, mensen hebben het recht te weten wat ze eten. De resulaten van het willekeurige groente en fruit testje op tv zijn schokkend en veelzeggend.’’ Volgens Dinc is het pesticiden probleem een direct gevolg van de grootschalige industriële landbouw. ,,Turkije zit in een overgangsfase, de overheid heeft de kans om te gaan voor een ecologisch systeem. Gif op het land, betekent nu eenmaal ook gif op je bord.’’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten