donderdag 20 oktober 2011

Over de grens

MILITAIR GEWELD LOST KOERDISCH PROBLEEM TURKIJE NIET OP

Met tienduizend militairen is het Turkse leger een groot offensief begonnen in Irak. Dit is het antwoord van Ankara op de PKK-aanval waarbij woensdag 24 soldaten omkwamen. Maar al die agressie lost het conflict niet op.

Met 22 bataljons - 10.000 militairen - is het Turkse leger een grondoffensief begonnen tegen de PKK in Turkije en Irak. De oorlogsretoriek is terug van weggeweest. Kranten met zwarte voorpagina's, huilende moeders bij de begrafenis van hun zonen en woedende Turken die uit protest de straat op gaan.
De PKK heeft Turkije hard geraakt met de aanslagen van woensdag, waarbij 24 soldaten om het leven kwamen. Het was één van de bloedigste aanvallen sinds 1993. Toen kwamen bij een aanslag 33 ongewapende soldaten om. Het Turkse antwoord is nog onveranderd. Achttien jaar greep het leger hard in, vandaag slaan de Turkse strijdkrachten opnieuw terug met een enorme grondoperatie.
De jacht op de PKK wordt vooral opgevoerd in het Koerdische zuidoosten van Turkije en in Noord-Irak. Het offensief komt verre van onverwacht. De roep om wraak klinkt luid en het leger maakt er geen geheim zich in Noord-Irak te willen stationeren tot er geen PKK-strijder meer te vinden is.
De PKK heeft zijn doel bereikt. De terreur en de Koerdische kwestie staan weer in het centrum van de aandacht in Turkije. En daar is het de beweging precies om te doen, zegt Hugh Pope, directeur van de International Crisis Group. ,,Dit is een val voor de regering. De PKK wil de regering in een complete oorlog lokken, terug naar de jaren negentig. Ankara moet nu het hoofd koel houden en beheerst regeren.''
Het Turkse leger is niet in staat het conflict met de Koerden - dat sinds 1984 al aan meer dan 30.000 mensen het leven heeft gekost - op te lossen. Dat hebben de tientallen militaire operaties de afgelopen 27 jaar al bewezen. Volgens Pope is het daarom van cruciaal belang dat de regering de democratische hervormingen in versneld tempo doorzet.
Drie jaar geleden lanceerde de regeringspartij AKP de zogeheten Koerdische opening, een pakket van maatregelen die de Koerden in Turkije meer culturele rechten geeft. De PKK zelf is verdeeld geraakt over het streven naar afscheiding van Turkije en stichting van een eigen land. Met de lancering van Koerdische staats-tv-kanaal dat 24 uur per dag uitzendt, werd een hoopvol begin gemaakt. Voor het eerst werd er ook openlijk gesproken over amnestie voor terugkerende PKK-strijders. Maar de AKP zette, bang voor het verlies van nationalistische stemmen, de voorgenomen hervormingen niet door. Integendeel, honderden politiek actieve Koerden werden opgepakt en zitten nog steeds vast.
Pope: ,,Alleen als de regering serieus werk blijft maken van de hervormingen kan het de Koerden voor zich winnen. Ze moeten niet vergeten dat velen ook op de AKP hebben gestemd en dat de kritiek op de PKK groot is.''

Geen opmerkingen:

Een reactie posten