woensdag 20 oktober 2010

Nieuw kabinet


EX-gastarbeiders in Turkije niet bang voor Wilders


“Wilders komt niet aan onze AOW”,  klinkt het in Kayseri, een stad waar veel oude gastarbeiders wonen.Turkije heeft Nederland opheldering gevraagd over de plannen van het nieuwe kabinet en de gevolgen daarvan voor de Turken, die teruggekeerd zijn naar hun vaderland.Snijden in de kinderbijslag en de AOW voor Neder landers in het buitenland, de strengere inburgerings eisen aan nieuwkomers - de plannen van het nieuwe kabinet-Rutte baren de Turkse regering zorgen. De Nederlandse zaakwaarnemer werd maandag op het matje geroe pen om tekst en uitleg te geven. In Kayseri, een stad waar veel oude gastarbeiders wonen die van hun Nederlandse pensioen genieten, worden de plannen van het nieuwe kabinet ook gevolgd.

„Ik maak me nog geen zorgen”, zegt de 68-jarige Servet Sungur.Hij ging in de jaren zestig als een van de eerste Turken aan de slag in de papierfabriek in het Gelderse Eerbeek. „Ik heb negentien jaar gewerkt in Nederland en recht op mijn pensioen. Dit kunnen ze niet meer terugdraaien.”

Muzaffer Babyigit ( 67), die jaren lang in Almelo heeft gewerkt, ge looft ook niet dat zijn pensioentje onder het nieuwe kabinet gevaar loopt. „Wilders komt niet aan on ze AOW. Nederland zit bovendien niet te wachten op problemen met Turkije”, zegt hij.

De Turkse regering heeft in ieder geval al laten merken de ontwikke lingen in Nederland op de voet te volgen. De Turkse regering wilde
 van de Nederlandse zaakwaarne mer onder meer weten hoe serieus de plannen zijn van het kabi net zich in te zetten voor aanpassing van het associatieverdrag tussen de EU en Turkije. Onlangs be paalde de rechtbank dat Turkse im­migranten met een verblijfsvergun ning niet onder de inburgeringsplicht vallen, omdat het verplicht opleggen van een inburgeringsexamen strijdig is met het associatie verdrag. Het kabinet is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan.

Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken ‘niets bijzonders’. „Er wordt zo vaak bijgepraat met de verschillende ambassades.”

In Nederland wordt het gesprek echter niet als ‘alledaags’ beschouwd. Het Turkse ophelderingsverzoek komt daags nadat in Den Haag ophef was ontstaan over het geven van thuiszorg aan Nederlanders in Turkije. Het Hen gelose
 zorgbedrijf SPV wil die samen met zorgverzekeraar Agis in Turkije bieden, betaald met Nederlandse AWBZ- geld. Deze regeling zou door veel oudere Turkse Nederlanders, die in de zomermaan den bij familie op bezoek gaan, met goedkeuring worden ontvan gen. Ook voor Nederlanders die aan de Turkse kust overwinteren of naar Turkije zijn geëmigreerd, zou ze uitkomst bieden.

„Veel mensen gaan terug naar Nederland, wanneer ze wat gaan mankeren”, zegt John Slot van de Nederlandse Vereniging in het zuidelijke Alanya. Negen jaar geleden emigreerde de oud-kapitein naar Turkije. „Ik heb altijd mijn AWBZ-premies afgedragen. We hebben gewoon recht op thuis zorg.” Slot verbaast zich niet over de ophef die is ontstaan. „Maar in Nederland regeert momenteel de
 onwetendheid.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten